گزيده متن كتاب

كودك و مطالعه

پديدآورنده:
نويسنده:جواد يغمايي
نويسنده:محمد خندان

ناشر: نشر كتابدار

160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - سال 1383 - 9647143230
قيمت :60000 ريالقيمت کتابدار:60000 ريال
چکيده :
در كتاب بر اين امر تاكيد مي‌گردد كه عادت مطالعه در كودكان بايد از روي آگاهي باشد و به تعبيري "مطالعه متفكرانه" ـ و نه مطالعه تقليدي ـ در كودك پا بگيرد. بر اين اساس خاطرنشان مي‌شود: "آن مطالعه‌اي كه صرفا تكرار طوطي‌وار افكار و انديشه‌هاي نقش بسته بر كتاب‌هاست، نسبتي با تفكر ندارد، بلكه رابطه‌اي است كه با جسم تفكر برقرار مي‌شود. مطالعه، بايد راهگشاي جان تفكر باشد و چنين مطالعه‌اي نسبت مستقيم با "پرسش" دارد.... در اين كتاب كوشيده‌ايم تا راهي به مطالعه به مثابه "تفكر به كمك نشانه‌ها" بگشاييم...". مباحثي كه در كتاب مطرح شده بدين قرار است: "مطالعه چيست؟"، "نظريه‌هاي رشد"، "مطالعه و رشد"، "آموزش مطالعه"، "تصوير خواني"، "كتاب‌هاي مناسب، كتاب‌هاي نامناسب"، "كودك و كتابخانه" و "مديريت ترويج مطالعه". در پايان كتاب واژه‌نامه انگليسي ـ فارسي متن آمده است.

کتابهای مرتبط از نشر کتابدار

كودك و مطالعه

قيمت:60000 ریال
راهنماي نگارش مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش در حوزه

قيمت:90000 ریال
آموزش سواد اطلاعاتي: مفاهيم، روش‌ها و برنامه‌ها

قيمت:110000 ریال
ترويج علم: چشم اندازها، فرصت‌ها، چالش‌ها (مجموعه م

قيمت:100000 ریال
كتابخانه‌هاي آموزشگاهي: پوياسازي نظام آموزشي و مشا

قيمت:140000 ریال

سواد اطلاعاتي در مدارس

قيمت:120000 ریال
يادگيري الكترونيكي و كتابخانه ديجيتال

قيمت:100000 ریال
راهنماي نگارش مقاله علمي: از چكيده تا نتيجه

قيمت:90000 ریال
شيوه‌هاي تقويت حافظه

قيمت:50000 ریال

جستجو بر اساس سرعنوان موضوعی:
كودكان - كتاب و مواد خواندني
خواندن - روانشناسي
خواندن - علاقه

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: