گزيده متن كتاب

ايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني دركتابخانه

پديدآورنده:
نويسنده:اميررضا اصنافي
نويسنده:مهدي رحماني

ناشر: نشر كتابدار

601 صفحه - وزيري (شوميز) - سال 1394 - 9876004211372
قيمت :450000 ريالقيمت کتابدار:450000 ريال
چکيده :
مجموعه مقاله هاي همايش ايمني در كتابخانه‌ها كه در سال 1394 توسط گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و ادكا برگزار شد.

کتابهای مرتبط از نشر کتابدار

ساختمان و تجهيزات كتابخانه: مديريت و برنامه‌ريزي

قيمت:220000 ریال
ساختمان و تجهيزات كتابخانه‌هاي آموزشگاهي

قيمت:15000 ریال
دانشنامه معماري ساختمان و تجهيزات كتابخانه: جامع‌ت

قيمت:350000 ریال
استانداردهاي وسايل و تجهيزات كتابخانه و مراكز اطل

قيمت:380000 ریال
ايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني

قيمت:450000 ریال

جستجو بر اساس سرعنوان موضوعی:

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: