گزيده متن كتاب

گزارش وضعيت ادبيات كودك و نوجوان در كتابشناسي توصيفي - تحليلي سال 1386

پديدآورنده:
ويراستار:عاطفه سلياني
ويراستار:مريم محمدي

ناشر: نشر كتابدار

502 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - سال 1388 - 9786005489330
قيمت :100000 ريالقيمت کتابدار:100000 ريال
چکيده :
در اين پژوهش، وضعيت ادبيات كودك و نوجوان ايران در سال 1387 بررسي شده است. آثار اختصاص يافته به كودكان و نوجوانان شامل: 898 كتاب در حوزه‌هاي داستان- تاليف، داستان- ترجمه، نمايشنامه، شعر، كليات، فلسفه، دين، دانش اجتماعي، علوم تجربي، بازي- هنر، و سرگرمي، زندگينامه، تصوير در 195 كتاب، 50 نشريه، 29 رمان بزرگسال، 37 اثر الكترونيك، 50 دستنوشته بزرگسالان و دستنوشته‌هاي كودكان و نوجوانان شامل 98 دست‌نوشته‌اي كه به گروه مربوطه رسيده است. در پايان كتابشناسي توصيفي- تحليلي آثار بررسي شده در حوزه‌هاي گوناگون، با عنوان كتابهاي برگزيده، ويژه، خوب، متوسط و خارج از فهرست (ضعيف) همراه با نمايه پديدآوران، عنوان و موضوع و ابزار سنجش ارائه شده است.

کتابهای مرتبط از نشر کتابدار

كتابخانه آموزشگاهي و نقش آن در ايجاد عادت به مطالع

قيمت:100000 ریال
كودك و مطالعه

قيمت:60000 ریال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌

قيمت:15000 ریال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌

قيمت:20000 ریال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌

قيمت:15000 ریال

انتخاب و تهيه منابع اطلاعاتي براي كودكان و نوجوانا

قيمت:50000 ریال
ساختمان و تجهيزات كتابخانه‌هاي آموزشگاهي

قيمت:15000 ریال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌

قيمت:15000 ریال
كتابخانه‌هاي آموزشگاهي: پوياسازي نظام آموزشي و مشا

قيمت:140000 ریال
وب‌سايت‌هاي خوب، براي بچه‌هاي خوب

قيمت:12000 ریال

جستجو بر اساس سرعنوان موضوعی:
ادبيات كودكان و نوجوانان - كتابشناسي

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: