گزيده متن كتاب

كتابهاي مناسب غيردرسي همخوان با كتابهاي درسي علوم تجربي مقطع دبستان

پديدآورنده:
نويسنده:سيدمهدي سيدقطبي
زيرنظر:مهري پريرخ

ناشر: نشر كتابدار

112 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - سال 1388 - 9786005489163
قيمت :20000 ريالقيمت کتابدار:20000 ريال
چکيده :
كتاب فوق كه يكي از دستاوردهاي پژوهش " كيفيت سنجي كتابهاي غير درسي مناسب علوم تجربي مقطع دبستان" است، در اين روند، كتابهاي علوم دوره ابتدايي، يعني سالهاي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم دبستان مطالعه و تحليل محتوا شد. مفاهيم و عبارات كليدي موجود در كتابهاي درسي استخراج گرديد و براساس مطالعه متون يك سري معيارهاي انتخاب انواع كتابهاي غير درسي شناسايي شد. اين معيارها به ويژگي ساختاري، ظاهري، محتوايي و نثر توجه داشت. بر اساس اين معيارها براي هر نوع كتاب مرجع و غير مرجع سياه هاي وارسي طراحي شد. از طرف ديگر براي شناسايي كتابهاي غير درسي به مجموعه كودكان و نوجوانان كتابخانه آستان قدس رضوي مراجعه شد.

کتابهای مرتبط از نشر کتابدار

كودك و مطالعه

قيمت:60000 ریال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌

قيمت:15000 ریال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌

قيمت:20000 ریال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌

قيمت:15000 ریال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌

قيمت:15000 ریال

كتابهاي مناسب غيردرسي همخوان با كتابهاي درسي علوم

قيمت:20000 ریال
گزارش وضعيت ادبيات كودك و نوجوان در كتابشناسي توصي

قيمت:100000 ریال
گزارش وضعيت ادبيات كودك و نوجوان و كتابشناسي توصيف

قيمت:180000 ریال
ارج‌نامه علم عاشقي به مناسبت پنجاه سال فعاليت فرهن

قيمت:100000 ریال
ادبيات كودكان: روشهاي تقويت مهارت مطالعه

قيمت:70000 ریال

جستجو بر اساس سرعنوان موضوعی:
علوم - راهنماي آموزشي (ابتدايي)
كتابهاي قرائت

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: