اطلاعات دانش آموخته

عباس حري

دکتر عباس حري علاوه بر تدريس در دانشگاه تهران چندين سال رپيس گروه کتابداري همين دانشگاه بوده است. از وي دهها کتاب و مقاله در حوزه هاي مختلف کتابداري و اطلاع رساني به خصوص در حوزه هاي مختلف نظري منتشر شده است. دکتر حري مشاور اطلاع رساني رپيس جمهور هستند و چندين سال معاون پژوهشي کتابخانه ملي بودند. سردبيري چندين مجله علمي در حوزه کتابداري نيز از ديگر فعاليتهاي علمي وي محسوب مي شود.

بازگشت به صفحه فهرست