اطلاعات دانش آموخته

محمد کاظم حمزه پور

ايشان در سال 1332 در شهرستان بابل ( استان مازندران ) متولد شدند. تحصيلات ابتدايي و دبيرستان را در همين شهر گذراندند. در سال 1354 در كنكور سراسري در رشته باستانشناسي و تاريخ هنر دانشگاه تهران پذيرفته شدند.
محل كار ايشان از سال 1359 در شهر بابل و آموزشكده علوم آزمايشگاهي بوده است تا اينكه در سال 1368در رشته كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي ايران قبول شدند و در سال 1371 دوره را باتمام رساندند. پس از بازگشت، به دانشگاه علوم پزشكي بابل منتقل شدند و با عنوان رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي به انجام وظيفه پرداختند. وي در حال حاضر دانشجوي دکتراي کتابداري در دانشگاه ميسور هند مي باشد.
از سال 1378 در رشته كارداني كتابداري دانشگاه آزاد بابل و همچنين از سال 1380 در دانشگاه آزاد تنكابن مشغول بتدريس هستند.
همچنين در چهارمين دوره انجمن كتابداري ايران بعنوان عضو هيات مديره انتخاب شدند كه با ديگر اعضاي منتخب همكاري تنگاتنگ دارند.


بازگشت به صفحه فهرست