اطلاعات دانش آموخته

حميد محسني

<**>
اينجانب حميد محسني در سال 1344 در شهرستان نور از توابع استان مازندران ديده به جهان گشودم. کارداني کتابداري را از دانشگاه فردوسي مشهد، کارشناسي کتابداري را از دانشگاه شيراز و کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني را از دانشگاه تهران اخذ نمودم. درسال 1372 در تاسيس مرکز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي همکاري فعالي داشتم و گروه نيازشناسي و فراهم آوري اطلاعات اين مرکز توسط اينجانب راه اندازي شد وبه مدت 7 سال رييس اين گروه، عضو شوراي علمي وشوراي هماهنگي اين مرکز بودم. مطالعات، تاليفات، طرحهاي تحقيقاتي و ترجمه هايم عمدتا" در حوزه انتخاب وسفارش منابع اطلاعاتي (مجموعه سازي)، جنبه هاي مختلف مديريت مجلات، اقتصاد اطلاعات، خدمات تحويل مدرک و مسائل مختلف نشر (ويراستاري ادبي، فني، نظارت برتمامي مراحل چاپ ونشر کتاب ومجله) مي باشد.
در حال حاضر عضو هيات علمي مرکز اطلاعات ومدارک علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، مدير مسئول مؤسسه انتشاراتي کتابدار و مدير گروه آموزش شرکت خدمات اطلاع رساني کتابدار مي باشد.


بازگشت به صفحه فهرست