ویرایش و صفحه‌آرایی کتاب، مقاله و پایان‌نامه

موسسۀ انتشاراتی کتابدار آماده ارائۀ خدمات زیر به دانشجویان، محققان، استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی است:

 

1. ویرایش ادبی کتاب، مقاله، پایان‌نامه، گزارش و هر محتوای دیگر

 

2. ویرایش محتوای علمی و ساختاری کتاب، مقاله، پایان‌نامه، و گزارش

 

3. صفحه‌آرایی کتاب، مقاله، پایان‌نامه، گزارش و دیگر محتواها


4. چاپ و صفحه‌آرایی پایان‌نامه 5. خدمات چاپ کتاب

 

نکته: هزینۀ خدمات فوق پس از مشاهده متن و کم‌وکیف آن تعیین خواهد شد. برای اعلام هزینه لازم است متن مورد نظر در قالب برنامه ورد/ word به نشانی زیر ارسال شود:

 

Mohseni@ketabdar.org

و یا به شماره زیر تلگرام شود: 09305793757

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید: 66415561 و 66415564