ليست كتاب با موضوع مدیریت دانش
تعداد يافت شده (۱۵)
صفحه ۱ از ۱
اطلاعات و جریان اطلاعات در سازمان‌ها

نویسنده: علی صادق‌زاده‌وایقان

۱۶۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰
دانش و ترجمان دانش

نویسنده: اورانوس تاج‌الدینی

۷۰۰۰۰۷۰۰۰۰
دانش: سنجش و اندازه‌گیری

نویسنده: یوگش مالهوترا

۱۶۰۰۰۱۶۰۰۰
مبانی مدیریت دانش

نویسنده: الیاس‌ام. عوض

۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰
مدیریت دانش: خلق و کسب دانش

نویسنده: الیاس‌ام. عوض

۱۷۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰
مدیریت دانش

نویسنده: الیاس‌ام. عوض

۶۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰