ليست كتاب هاي الیاس‌ام. عوض
تعداد يافت شده (۶)
صفحه ۱ از ۰
مبانی مدیریت دانش

نویسنده: الیاس‌ام. عوض

۱۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰
مدیریت دانش: خلق و کسب دانش

نویسنده: الیاس‌ام. عوض

۱۷۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰
مدیریت دانش

نویسنده: الیاس‌ام. عوض

۶۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰