تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (53) عنوان با کلید واژه دبيزش
مباني كامپيوتر
ناشر: دبيزش
پديدآور: رامين مهدي‌قلي‌خان
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
واژگان كتابداري و اطلاع‌رساني (واژگان دانش‌ورزي و دانش‌رساني) شامل واژگان كتابداري ...
ناشر: دبيزش
پديدآور: ابوالفضل هاشمي؛ رحمت‌الله فتاحي؛ عباس گيلوري
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
اينترنت در علوم پزشكي: شامل آموزش گام به گام استفاده از اينترنت ...
ناشر: دبيزش
پديدآور: رامين مهدي‌قلي‌خان؛ حسن تاميني
قيمت: 9000 ريال قيمت کتابدار: 9000 ريال
كتابخانه‌هاي ديجيتالي: گزيده مقالات همايش سراسري بسوي كتابخانه‌هاي ديجيتالي: تغيير يا تحول ...
ناشر: دبيزش
پديدآور: علي رضايي‌شريف‌
قيمت: 8000 ريال قيمت کتابدار: 8000 ريال
مديريت نشريه‌هاي ادواري: جنبه‌هاي نظري و كاربردي گزينش، فراهم‌آوري، سازماندهي و ارائه خدمات...
ناشر: دبيزش
پديدآور: رحمت‌الله فتاحي؛ يزدان منصوريان؛ عباس گيلوري
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
جستجوي اطلاعات علمي و پژوهشي در منابع چاپي و الكترونيكي (شامل حوزه‌هاي: علوم، فني مهندسي،...)
ناشر: دبيزش،نشر چاپار
پديدآور: محمدرضا داورپناه؛ محمدحسين دياني
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
آينده ديجيتالي كتابخانه‌ها: راهبردهايي براي عصر اطلاعات
ناشر: دبيزش،چاپار
پديدآور: ماريلين ديگان؛ سيمون تانر؛ عباس گيلوري
قيمت: 28000 ريال قيمت کتابدار: 28000 ريال
گامي در سوادآموزي: آموزش بزرگسالان و نوسوادان
ناشر: دبيزش
پديدآور: سعيد غفاري؛ جواد قاضي‌ميرسعيد؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
اينترنت و كاربرد آن در كتابخانه‌ها: گزيده مقالات همايش سراسري اينترنت و كاربرد آن در كتابخانه‌ها
ناشر: دبيزش،فرم‌بند
پديدآور: حسن كياني‌خوزستاني؛ ابوالفضل هاشمي
قيمت: 8000 ريال قيمت کتابدار: 8000 ريال
شناخت وب: چگونه كيفيت اطلاعات موجود بر روي وب را ارزيابي نموده، و صفحاتي اينگونه را پديد آوريم
ناشر: دبيزش
پديدآور: ژانت الكساندر؛ مارشاآن تيت؛ صديقه محمداسماعيل
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 6