تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (3) عنوان با کلید واژه انتشارات دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان
انگليسي براي علم اطلاعات ودانش شناسي
ناشر: انتشارات دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان
پديدآور: عليرضا اسفندياري‌مقدم
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
كتابخانه هاي تخصصي مرا كز مديريت دانش
ناشر: انتشارات دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان
پديدآور: اوا سمرتزاكي؛ صديقه محمداسماعيل؛ بهروز بيات
قيمت: 170000 ريال قيمت کتابدار: 170000 ريال
موفقيت در مقاله نويسي براي مجلات بين المللي
ناشر: انتشارات دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان
پديدآور: عليرضا اسفندياري‌مقدم
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1