تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه دانش شناس
بازيابي اطلاعات موتورهاي جستجودرعمل
ناشر: دانش شناس
پديدآور: حجت ا000 سليماني
قيمت: 400000 ريال قيمت کتابدار: 400000 ريال
مطالعه تطبيقي كتابخانه هاي پزشكي جهان
ناشر: دانش شناس
پديدآور: حجت ا000 سليماني
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1