تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (161) عنوان با کلید واژه چاپار
كتابخانه‌هاي ديجيتالي
ناشر: قو،چاپار
پديدآور: ويليام آرمز؛ فرزانه شكوري
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
فرهنگ اختصارات علوم كتابداري و اطلاع‌رساني (انگليسي - فارسي)
ناشر: چاپار
پديدآور: آلن‌چارلز مونتگمري؛ سيدمحمد كاردان‌نشاطي؛ عرفان لطفي
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
آينده ديجيتالي كتابخانه‌ها: راهبردهايي براي عصر اطلاعات
ناشر: دبيزش،چاپار
پديدآور: ماريلين ديگان؛ سيمون تانر؛ عباس گيلوري
قيمت: 28000 ريال قيمت کتابدار: 28000 ريال
فهرستنويسي كتاب با استفاده از قواعد بازنگري شده انگلو - امريكن
ناشر: چاپار
پديدآور: مرتضي كوكبي
قيمت: 20000 ريال قيمت کتابدار: 20000 ريال
روش‌هاي آماري براي متخصصان كتابداري و اطلاع‌رساني: رويكرد كاربردي و ساده براي درك، استفاده و تفسير علم آمار
ناشر: چاپار
پديدآور: ليون واگان؛ محمدرضا قانع؛ كيوان كوشا
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
كاربرد واژه‌ها و اصطلاحات كتابداري و اطلاع‌رساني در جملات انگليسي
ناشر: چاپار
پديدآور: حسين مختاري‌معمار
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
دستنامه عملي آزمون‌هاي علوم كتابداري و اطلاع‌رساني
ناشر: چاپار
پديدآور: عليرضا رستمي‌گومه
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
آشنايي با نرم‌افزارهاي كتابخانه‌اي
ناشر: چاپار،لنجوان
پديدآور: داود محمدي‌فرد
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
مجموعه سوال‌هاي چهارگزينه‌اي علوم كتابداري و اطلاع‌رساني ويژه آزمون‌هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد
ناشر: چاپار
پديدآور: حسن اشرفي‌ريزي
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
جهان شبكه‌اي: درآمدي بر نظريه و عمل در باب جامعه اطلاعاتي
ناشر: چاپار،ياد عليرضا
پديدآور: جيمز دارنلي؛ جان فدر؛ نسرين امين‌دهقان
قيمت: 21000 ريال قيمت کتابدار: 21000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 17