تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (11) عنوان با کلید واژه كتابخانه و كتابداري-منابع آزمون دكترا
روش‌هاي آماري براي متخصصان كتابداري و اطلاع‌رساني: رويكرد كاربردي و ساده براي درك، استفاده و تفسير علم آمار
ناشر: چاپار
پديدآور: ليون واگان؛ محمدرضا قانع؛ كيوان كوشا
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
مديريت دانش: مفاهيم و زيرساخت‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
كاربرد آمار در پژوهش‌هاي كتابداري و اطلاع‌رساني با استفاده از نرم‌افزار اس پي اس اس
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عليرضا هويدا؛ رزيتا بهزادي
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
فلسفه كتابداري و اطلاع‌رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فاطمه رهادوست
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
خلاصه مباحث روش‌هاي تحقيق و آمار: ويژه متقاضيان ورود به دوره‌هاي دكتري و كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: سميه‌سادات آخشيك
قيمت: 30000 ريال قيمت کتابدار: 30000 ريال
فناوري اطلاعات و ارتباطات: مفاهيم و كاربردها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: كنت لاودن؛ جين‌پرايس لاودن؛ حميد محسني
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
مباني نگارش علمي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: يزدان منصوريان؛ حميد محسني
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
خلاصه مباحث كتابداري و اطلاع رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: حميد محسني؛ .
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
روشهاي پژوهش در كتابداري و اطلاع رساني
ناشر: كتابخانه ملي ايران
پديدآور: كريشان كومار/
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
آمار و روشهاي كمي در كتابداري و اطلاع‌رساني
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: عليرضا هويدا
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2