تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (97) عنوان با کلید واژه كتابخانه و كتابداري
شمه‌اي از كتاب، كتابخانه و نشر كتاب
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالحسين آذرنگ
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
تاريخ و فلسفه كتابداري
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: آجيت‌كمار موكهرجي؛ اسدالله آزاد
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
مجموعه‌سازي و خدمات تحويل مدرك (ويراست سوم)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: حميد محسني
قيمت: 380000 ريال قيمت کتابدار: 380000 ريال
خدمات عمومي كتابخانه و شيوه‌هاي آن
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
كتابخانه آموزشگاهي و نقش آن در ايجاد عادت به مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: توران(خمارلو) ميرهادي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
كودك و مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جواد يغمايي؛ محمد خندان
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
روش‌هاي آماري براي متخصصان كتابداري و اطلاع‌رساني: رويكرد كاربردي و ساده براي درك، استفاده و تفسير علم آمار
ناشر: چاپار
پديدآور: ليون واگان؛ محمدرضا قانع؛ كيوان كوشا
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
ساختمان و تجهيزات كتابخانه: مديريت و برنامه‌ريزي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: پرويز عازم
قيمت: 220000 ريال قيمت کتابدار: 220000 ريال
مديريت دانش: مفاهيم و زيرساخت‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
آزمون‌هاي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي و دكتراي مديريت اطلاعات بهداشتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: اكرم رزم‌پور
قيمت: 130000 ريال قيمت کتابدار: 130000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 11