تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (28) عنوان با کلید واژه رحمت‌الله فتاحي
واژگان كتابداري و اطلاع‌رساني (واژگان دانش‌ورزي و دانش‌رساني) شامل واژگان كتابداري ...
ناشر: دبيزش
پديدآور: ابوالفضل هاشمي؛ رحمت‌الله فتاحي؛ عباس گيلوري
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
مديريت نشريه‌هاي ادواري: جنبه‌هاي نظري و كاربردي گزينش، فراهم‌آوري، سازماندهي و ارائه خدمات...
ناشر: دبيزش
پديدآور: رحمت‌الله فتاحي؛ يزدان منصوريان؛ عباس گيلوري
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
واژه‌نامه پايه كتابداري، اطلاع‌رساني و فناوري اطلاعات: ويژه دانشجويان كارشناسي و شركت‌كنندگان در آزمون كارشناسي ارشد
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: زهرا تهوري؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
راهنماي نگارش مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش در حوزه‌هاي علوم انساني و اجتماعي (براي دانشجويان تحصيلات تكميلي، اعضاي هيئت علمي و استادان راهنماي پايان‌ن
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مهري پريرخ؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
كتابشناسي توصيفي روش پژوهش
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: زهرا مجدي؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
نمايه استنادي علوم ايران
ناشر: چاپار،مركز منطقه‌اي اطلاع‌رساني علوم و فناوري
پديدآور: جعفر مهراد؛ محمدحسين دياني؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 10000 ريال قيمت کتابدار: 10000 ريال
فناوري اطلاعات، ارتباطات و شبكه‌ها: استانداردها و پروتكلها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فاطمه نبوي؛ رحمت‌الله فتاحي؛ نسترن تجدد
قيمت: 140000 ريال قيمت کتابدار: 140000 ريال
مديريت همايش‌هاي علمي و حرفه‌اي: راهنماي برگزاري يك همايش موفق
ناشر: چاپار،انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران
پديدآور: رحمت‌الله فتاحي؛ ابراهيم عمراني
قيمت: 20000 ريال قيمت کتابدار: 20000 ريال
واژگان كتابداري و اطلاع‌رساني (واژگان دانش‌ورزي و دانش‌رساني): شامل واژگان كتابداري، اطلاع‌رساني، و اصطلاحات مرتبط در حوزه‌هاي چاپ ...
ناشر: دبيزش،چاپار
پديدآور: ابوالفضل هاشمي؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
نظم نوين جهاني و جغرافياي سياسي اطلاعات
ناشر: چاپار
پديدآور: كريستوفر سيد؛ حيدر مختاري؛ حسين مرادي‌مقدم
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 4