تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (3) عنوان با کلید واژه فيروزان زهادي
راهنماي استفاده از سرعنوان‌هاي موضوعي كتابخانه كنگره
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فيروزان زهادي
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
راهنماي استفاده از رده بندي دهد هي ديويي
ناشر:
پديدآور: ماري مورتيمر؛ فيروزان زهادي
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
رده بندي دهدهي ديويي در15 درس
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فيروزان زهادي
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1