تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه قاسم آزادي احمد آبادي
مطالعات ميان رشته اي سنجش تحليل شاخص هاورويكردها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: قاسم آزادي احمد آبادي؛ حمزه علي نور محمدي
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1