تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه حميد كاضمي
مقدمه اي برظرفيت جذب دانش وفناوري:كليد مغفول توسعه
ناشر: مركزتحقيقات سياست علمي كشور
پديدآور: حميد كاضمي
قيمت: 210000 ريال قيمت کتابدار: 210000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1