تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه فاطمه بهمني
سنجه هاي وبي براي متخصصان كتابداري واطلاع رساني
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: رابرت‌دي استوارت؛ مريم خسروي؛ فاطمه بهمني
قيمت: 2500000 ريال قيمت کتابدار: 2500000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1