تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه سميه قويدل
خلاصه مباحث مديريت دانش
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: سميه قويدل
قيمت: 190000 ريال قيمت کتابدار: 190000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1