تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه فهيمه باب الحوايجي
ارزيابي شايستگي كتابخانه ها وارِايه الگويي براي شايستگي كتابخانه هاي ايران
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: فروزان طبيبيان؛ فهيمه باب الحوايجي
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1