تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه اوا سمرتزاكي
كتابخانه هاي تخصصي مرا كز مديريت دانش
ناشر: انتشارات دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان
پديدآور: اوا سمرتزاكي؛ صديقه محمداسماعيل؛ بهروز بيات
قيمت: 170000 ريال قيمت کتابدار: 170000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1