تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه سيدسروش قاضي نوري
مباني اندازه گيري هزينه هاي تحقيق وتوسعه
ناشر: مركزتحقيقات سياست علمي كشور
پديدآور: پريسا عليزاده؛ سيدسروش قاضي نوري
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1