تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه محمدامين عرفان منش
نشريات علمي كشور (مجموعه مقلات همايش ملي نشريات علمي كشور 1395)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمدامين عرفان منش؛ مهدي رحماني؛ مريم انصاري
قيمت: 550000 ريال قيمت کتابدار: 550000 ريال
رسانه هاي اجتماعي درمراكز اطلاع رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمدامين عرفان منش
قيمت: 350000 ريال قيمت کتابدار: 350000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1