تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه اكرم قديمي
مجموعه مقلات همايش نقش آموزش در صلح وتوسعه پايدارباتاكيدبركشورهاي درحال توسعه
ناشر: مركزتحقيقات سياست علمي كشور
پديدآور: اكرم قديمي
قيمت: 350000 ريال قيمت کتابدار: 350000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1