تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه اميرحسين رجب زاده عصارها
ارزيابي عمومي نرم افزارهاي كاربردي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: اميرحسين رجب زاده عصارها؛ سعيده جهانگيري؛ مهدي بهنيافر
قيمت: 140000 ريال قيمت کتابدار: 140000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1