تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (3) عنوان با کلید واژه عيسي زارعي
كتابدار كارآفرين :مباحثي درپويايي تجارت خصوصي درجهت ارائه خدامات حرفه اي
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: مري كراتر؛ مري بث لاك؛ مري ج
قيمت: 260000 ريال قيمت کتابدار: 260000 ريال
قم: شهركتابخانه ها راهنماي جامع كتابخانه هاي قم
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عيسي زارعي؛ مريم سليماني؛ شهلا كريمي
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
مديريت منابع الكترونيك
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: رايان اُ وير؛ عيسي زارعي
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1