تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه مريم صراف زاده
خدمات نوين كتابخانه هاي دانشگاهي
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: مريم صراف زاده؛ نرگس خالقي
قيمت: 110000 ريال قيمت کتابدار: 110000 ريال
مديريت اطلاعات شخصي باذخيره ابري
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مريم صراف زاده؛ سيما آموزگار
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1