تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه مجيد نبوي
فناوري هاي كتابخانه اي وخدمات به كاربران برنامه ريزي پياده سازي وكاربرد
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: آنتوني چو؛ تيم باكنال؛ بهروز رسولي
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1