تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه بهروز رسولي
فناوري هاي كتابخانه اي وخدمات به كاربران برنامه ريزي پياده سازي وكاربرد
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: آنتوني چو؛ تيم باكنال؛ بهروز رسولي
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
آشنايي باحق مولف مالكيت فكري درعصر ديجيتال
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: بثاني كلين؛ گليس موسي؛ رويا پورنقي
قيمت: 220000 ريال قيمت کتابدار: 220000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1