تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه سعيده جهانگيري
مصورسازي استاندارد هاي دنياي فراداده
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: مريم موسوي زاده؛ امير حسين رجب زاده؛ سعيده جهانگيري
قيمت: 125000 ريال قيمت کتابدار: 125000 ريال
ارزيابي عمومي نرم افزارهاي كاربردي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: اميرحسين رجب زاده عصارها؛ سعيده جهانگيري؛ مهدي بهنيافر
قيمت: 140000 ريال قيمت کتابدار: 140000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1