تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه مريم موسوي زاده
مصورسازي استاندارد هاي دنياي فراداده
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: مريم موسوي زاده؛ امير حسين رجب زاده؛ سعيده جهانگيري
قيمت: 125000 ريال قيمت کتابدار: 125000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1