تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه مصطفي اميني
معماري اطلاعات بارويكردطراحي بهينه وب سايت هاوپورتال ها
ناشر: آتي نگر
پديدآور: مهدي نوروزي؛ مصطفي اميني
قيمت: 98000 ريال قيمت کتابدار: 98000 ريال
علم اطلاعات وفلسفه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مهرناز خراسانچي؛ مصطفي اميني
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1