تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (5) عنوان با کلید واژه محمد حسن زاده
مباني علم درآموزه هاي اسلامي وظرفيت هاي توليد ونشر علم درايران
ناشر: پايگاه استنادي علوم جهان اسلام isc
پديدآور: محمد حسن زاده؛ عيسي متقي زاده
قيمت: 45000 ريال قيمت کتابدار: 45000 ريال
تحليلي براشاعهً دانش ايران درجهان (1993 تا 2007 )
ناشر: مركزتحقيقات سياست علمي كشور
پديدآور: عبدالرضا نوروزي‌چاكلي؛ محمد حسن زاده؛ حمزه علي نورمحمدي
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
اقتصاد دانش
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: ديويد روني؛ گرگ هرن؛ آبراهام نينان
قيمت: 54000 ريال قيمت کتابدار: 54000 ريال
طراحي وبگاه براي كتابخانه ها ومراكز اطلاع رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن زاده؛ حميدرضا سعيد نيا
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
تاملات درباره برنامه درسي آموزش علوم كتابخانه واطلاعات دراروپا
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: لايف كايبرگ؛ لايف لورينگ؛ محمد حسن زاده
قيمت: 280000 ريال قيمت کتابدار: 280000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1