تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه محمد ابويي اردكاني
نظام كد گذاري وسوابق آن درايران وجهان
ناشر: انتشارات نگارخانه
پديدآور: سعيد فتحي؛ روح ا 000 نوري؛ محمد ابويي اردكاني
قيمت: 130000 ريال قيمت کتابدار: 130000 ريال
طراحي فرايند دوره هاي آموزشي كوتاه مد ت
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: محمد ابويي اردكاني؛ ندا سلطان محمدي
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1