تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (3) عنوان با کلید واژه طاهره غلامي
خدمات مرجع ديجيتال ويراست 2
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: طاهره غلامي
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
آموزش كارمرجع : ترجمه همراه باافزوده ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: كلاراال سيتر؛ مري گاسلينگ؛ طاهره غلامي
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
آموزش راه دوروكتابخانه هاي ديجيتال
ناشر: نشر كتابدار،دانش پرور
پديدآور: طاهره غلامي؛ نيك لوند؛ ياسر خوشنويس
قيمت: 170000 ريال قيمت کتابدار: 170000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1