تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (4) عنوان با کلید واژه مريم خسروي
سنجش پژوهش‌هاي دانشگاهي: روش انجام يك مطالعه كتاب‌سنجي
ناشر: چاپار،پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران
پديدآور: آنا آندرس؛ مريم خسروي؛ مهري صديقي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
تهيه راهنما براي خدمات كتابداري واطلاع رساني
ناشر: مركز اطلاعات‌ و مدارك‌ علمي‌ ايران
پديدآور: سيلوياپي. وب؛ مريم خسروي
قيمت: 5000 ريال قيمت کتابدار: 5000 ريال
برنامه ريزي حوادث درخدمات اطلاع رساني وكتابداري
ناشر: مركز اطلاعات‌ و مدارك‌ علمي‌ ايران
پديدآور: جان اشمن؛ مريم خسروي
قيمت: 5000 ريال قيمت کتابدار: 5000 ريال
سنجه هاي وبي براي متخصصان كتابداري واطلاع رساني
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: رابرت‌دي استوارت؛ مريم خسروي؛ فاطمه بهمني
قيمت: 2500000 ريال قيمت کتابدار: 2500000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1