تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه نجلا حريري
روش هاي اساسي پژوهش براي كتابداران
ناشر: آثار نفيس
پديدآور: رونالد . ار پاول؛ نجلا حريري
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
نظام هاي بازيابي اطلاعات
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: سميه نادي راوندي؛ نجلا حريري
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1