تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (3) عنوان با کلید واژه منصور كوهي‌رستمي
مباني مجموعه‌سازي و مديريت مجموعه
ناشر: چاپار
پديدآور: پگي جانسون؛ محسن شمس‌اژه‌اي؛ منصور كوهي‌رستمي
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
مجموعه مقالات و سخنراني هاي همايش ملي كتابخانه هاي عمومي عوامل و موانع جذب وتوسعه مخاطب اهواز 5 و6 اسفند 94
ناشر: انتشارات پيام حنانه
پديدآور: منصور كوهي‌رستمي؛ فريده عصاره
قيمت: 400000 ريال قيمت کتابدار: 400000 ريال
رفتار اطلاعاتي نسل جديد كودكان ونوجوانان قرن21
ناشر: سپهر دانش
پديدآور: جمشيد بهشتي؛ آندرو لارج؛ منصور كوهي‌رستمي
قيمت: 270000 ريال قيمت کتابدار: 270000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1