تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه رابرت‌دي استوارت
مديريت كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: رابرت‌دي استوارت؛ باربارا بي‌موران؛ زهير حياتي
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
سنجه هاي وبي براي متخصصان كتابداري واطلاع رساني
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: رابرت‌دي استوارت؛ مريم خسروي؛ فاطمه بهمني
قيمت: 2500000 ريال قيمت کتابدار: 2500000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1