تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (6) عنوان با کلید واژه نرگس خالقي
نمايه فصلنامه رهيافت (شماره 1 - 43)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: نرگس خالقي
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
راهنماي كتابداران و اطلاع‌رسانان قم
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محسن ديدارپور؛ سيدمحمد رضوي؛ نجمه باقري
قيمت: 20000 ريال قيمت کتابدار: 20000 ريال
آموزش مهارت‌هاي سواد اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: نرگس خالقي؛ مرضيه سيامك؛ جيران خوانساري
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
اخلاق پژوهش و نگارش
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: نرگس خالقي؛ عبدالحسين طالعي
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
آموزش مهارت‌هاي سواد اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: نرگس خالقي؛ مرضيه سيامك؛ جيران خوانساري
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
خدمات نوين كتابخانه هاي دانشگاهي
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: مريم صراف زاده؛ نرگس خالقي
قيمت: 110000 ريال قيمت کتابدار: 110000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2