تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (6) عنوان با کلید واژه اميررضا اصنافي
ابزارها و تكنيك‌هاي دسترسي موضوعي سطح بالا در فهرست‌نويسي اينترنتي
ناشر: دبيزش
پديدآور: جوديت ارونهايم؛ فاطمه باجي؛ علي نصرتي‌اردكاني
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
گوگل براي كتابداران و متخصصان اطلاعات
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: اميررضا اصنافي؛ مريم پاكدامن‌نائيني
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
نگاهي بر يك دهه وبلاگ‌نويسي كتابداران ايران
ناشر: چاپار
پديدآور: اميررضا اصنافي؛ مريم پاكدامن‌نائيني؛ محمد زره‌ساز
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
ايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني دركتابخانه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: اميررضا اصنافي؛ مهدي رحماني
قيمت: 450000 ريال قيمت کتابدار: 450000 ريال
شبكه هاي اجتماعي تاملي برنقش آنها دركتابخانه ها
ناشر: چاپار
پديدآور: حميد قاضي زاده؛ اميررضا اصنافي؛ زليخا جهانشاهي
قيمت: 110000 ريال قيمت کتابدار: 110000 ريال
تآملي بركيفيت خد مت درمحيط كتابخانه
ناشر: چاپار
پديدآور: فريبرز خسروي؛ اميررضا اصنافي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2