تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (4) عنوان با کلید واژه صديقه محمداسماعيل
شناخت وب: چگونه كيفيت اطلاعات موجود بر روي وب را ارزيابي نموده، و صفحاتي اينگونه را پديد آوريم
ناشر: دبيزش
پديدآور: ژانت الكساندر؛ مارشاآن تيت؛ صديقه محمداسماعيل
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
ايجاد كتابخانه مجازي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: آرديس هانسون؛ بروس لوبوتسكي‌لوين؛ صديقه محمداسماعيل
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
الگوهاي برنامه ريزي تصميم گيري وادارهً كتابخانه
ناشر: خانه كتاب
پديدآور: رابرت ام هايس؛ صديقه محمداسماعيل؛ آزاده نظربلند
قيمت: 40000 ريال قيمت کتابدار: 40000 ريال
كتابخانه هاي تخصصي مرا كز مديريت دانش
ناشر: انتشارات دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان
پديدآور: اوا سمرتزاكي؛ صديقه محمداسماعيل؛ بهروز بيات
قيمت: 170000 ريال قيمت کتابدار: 170000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1