تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (5) عنوان با کلید واژه جواد قاضي‌ميرسعيد
گامي در سوادآموزي: آموزش بزرگسالان و نوسوادان
ناشر: دبيزش
پديدآور: سعيد غفاري؛ جواد قاضي‌ميرسعيد؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
تحليل استادي در ارزيابي پژوهش
ناشر: چاپار
پديدآور: هنگ موئد؛ عباس ميرزايي؛ حيدر مختاري
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
رقومي سازي اسناد و مدارك: مديريت فرايندها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جواد قاضي‌ميرسعيد؛ جس بوهمون؛ اميد يوسفيان زاده
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
موك ً كتابخانه در عصر آموزش آزاد
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جواد قاضي‌ميرسعيد؛ الهه امتي
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
ان . اف.سي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جواد قاضي‌ميرسعيد؛ طاهره صادقي؛ فاطمه شيخ شعاعي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1