تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (4) عنوان با کلید واژه سيدمهدي حسيني
عصر اطلاعات و دولت دسترس‌پذير
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نويدي؛ سيدمهدي حسيني
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
مشاركت والدين در موفقيت فرزندان (راهنماي عملي)
ناشر: دبيزش،چاپار
پديدآور: سيدمهدي حسيني؛ پرشنگ محمدنژاد
قيمت: 28000 ريال قيمت کتابدار: 28000 ريال
فرهنگ خواندن مباني نظري وراه هاي عملي.....
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: سيدمهدي حسيني
قيمت: 600000 ريال قيمت کتابدار: 600000 ريال
معماري اطلاعات راهنماي فرايند طراحي وب
ناشر: اتشارات دانشگاه كردستان
پديدآور: كرستينا ودكه؛ آستين گولا؛ سيدمهدي حسيني
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1