تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (4) عنوان با کلید واژه عليرضا اسفندياري‌مقدم
مجموعه‌سازي منابع الكترونيكي (راهنماي عملي)
ناشر: كتابخانه رايانه‌اي
پديدآور: استوارت‌ لي؛ محمد زره‌ساز؛ عليرضا اسفندياري‌مقدم
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
اخلاق حرفه‌اي كتابداران و اطلاع‌رسانان
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: انجمن كتابداران قم؛ عليرضا اسفندياري‌مقدم
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
انگليسي براي علم اطلاعات ودانش شناسي
ناشر: انتشارات دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان
پديدآور: عليرضا اسفندياري‌مقدم
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
موفقيت در مقاله نويسي براي مجلات بين المللي
ناشر: انتشارات دانشگاه ازاد اسلامي واحد همدان
پديدآور: عليرضا اسفندياري‌مقدم
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1