مجموعه سؤالات آزمون‌های دکترای کتابداری

  1. سؤالات آزمون ورودی دورۀ دکترا (نیمه‌متمرکز)  داخل سال 1391 (جمعه 25/01/91)                        دانلود کنید

  2. سؤالات آزمون دکترای کتابداری اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1390 (جمعه 22/11/89)     دانلود کنید


بازگشت