راهنمای آزمون کتابدار

  1. مجموعه سؤالات آزمون‌های کارشناسی ارشد کتابداری 1388 و 1389

  2. مجموعه سؤالات آزمون‌های دکترای کتابداری

  3. سؤالات آزمون مرتبط با روش تحقیق و آمار و دکترا

  4. منابع پیشنهادی برای مطالعه و آمادگی آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

  5. منابع پیشنهادی آزمون دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی (سراسری و آزاد)

فهرستی از مجموعۀ راهنمای آزمون کتابدار

1. خلاصه مباحث کتابداری و اطلاع‌رسانی. حمید محسنی

 معرفی کتاب و ویژگی‌های کلی           دربارۀ نویسنده       صفحۀ عنوان و حقوقی

 

 فهرست مطالب                               صفحات مقدماتی    نمونه صفحه‌هایی از بخش‌های مختلف

 

 

2 . مجموعه آزمون‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی: شامل سؤالات دانشگاه‌های سراسری، آزاد و پزشکی. حمید محسنی

     (همراه با سؤالات و نکته‌های مهم از مؤلف)

 معرفی کتاب          دربارۀ نویسنده     صفحۀ عنوان و حقوقی

 

 فهرست مطالب     صفحات مقدماتی   چند نمونه سؤال              

 

 سؤالات زبان

 

 

3  . آزمون‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی و کتابداری. اکرم رزم پور

  معرفی کتاب        دربارۀ نویسنده      صفحۀ عنوان و حقوقی

 

  فهرست مطالب    صفحات مقدماتی   چند نمونه سؤال

 

 

4 . خلاصه مباحث روش تحقیق و آمار: برای آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد و دکترا. سمیه‌سادات آخشیک

معرفی کتاب       دربارۀ نویسنده       صفحۀ عنوان و حقوقی

 

فهرست مطالب   صفحات مقدماتی   بخش‌هایی از فصل اول

 

حاوی سؤالات مرتبط با روش تحقیق و آمار و دکترا